Wybierz sam! - MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

2_eu2_malopolska3_europa


Wybierz sam. Kompleksowy system wsparcia dla niepracujących osób 50+ oraz niepełnosprawnych 30+


O projekcie

Nr projektu: RPMP.08.02.00-12- 0345/15
Wartość projektu: 999.199 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 849.319 PLN

Cel projektu:

poprawa możliwości zdobycia i utrzymania zatrudnienia 60 uczestniczek i uczestników: poprzez zwiększenie ich potencjału społecznego i zawodowego w okresie 01.06.2016 – 31.08.2017

Uczestnicy:

60 osób powyżej 50 r.ż i osób niepełnosprawnych powyżej 30 r.ż. z powiatów woj. małopolskiego o najwyższej stopie bezrobocia

Działania:

Dla każdego uczestnika zostanie przedstawiona konkretna oferta aktywizacji zawodowej poprzedzona analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Wszyscy uczestnicy wezmą udział w szkoleniach i stażach w celu nabycia umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. W trakcie udziału w proj. uczestnicy wezmą udział w pośrednictwie pracy i doradztwie zawodowym, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie.

Rezultaty:

Podniesienie kwalifikacji i kompetencji przez wszystkich uczestników projektu Zdobycie zatrudnienia przez minimum17 osób

Zadania realizowane w projekcie:

1. Diagnoza potrzeb - IPD
2. Indywidualne Wsparcie Motywacyjne.
3. Warsztaty Wsparcia Grupowego
4. Pośrednictwo pracy
5. Szkolenia zawodowe
6. Staże

Dokumenty rekrutacyjne:

 

wcag2

 

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego