Aktualne projekty - MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

02.02.2021

Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt: Bierzemy życie na warsztat - ktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Więcej...

24.11.2020

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt: Projekt-Praca - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Więcej...

14.11.2020

Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z powiatów suskiego i nowotarskiego .

Więcej...

14.08.2020

Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt: Weź życie na warsztat.

Więcej...

20.05.2020

Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt: Fachowcy.

Więcej...

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego