Aktualności - MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

02.08.2021

Andrzej Słaby MODRZEW w partnerstwie z Centrum Doradczo-Edukacyjnym ProEfecto dr Marietta Blachnik-Gęsiarz realizuje projekt: KLUCZ - otwórz się na zmianę - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Więcej...

02.02.2021

Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt: Bierzemy życie na warsztat - aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Więcej...

24.11.2020

Fundacja Europejskich Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt: Projekt-Praca - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Więcej...

14.11.2020

Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z powiatów suskiego i nowotarskiego .

Więcej...

14.08.2020

Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt: Weź życie na warsztat.

Więcej...

20.05.2020

Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt: Fachowcy.

Więcej...

28.07.2018

NCG - New Consulting Group w partnerstwie z Andrzej Słaby MODRZEW realizują projekt: Wybierz sam 2 - Kompleksowa reintegracja osób    niepełnosprawnych z wybranych powiatów woj. małopolskiego.

Więcej...

 

28.07.2018

Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt: KOWALE LOSU.

Więcej...

 

28.07.2018

Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa Alfa w partnerstwie z Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt: ALFA – na dobry początek.

Więcej...

 

20.06.2018

Andrzej Słaby MODRZEW w partnerstwie z Fundacją RAZEM realizuje projekt: WACHLARZ MOŻLIWOŚCI.

Więcej...

 

20.05.2016

 Fundacja RAZEM we współpracy z firmą MODRZEW zaprasza do udziału w projekcie: FACHOWCY.

 

19.01.2016

Zapoznaj się z naszymi projektami na 2016 rok. Skorzystaj z naszych szkoleń.

 

26.08.2015

Zapraszamy do nowego prjektu szkoleniowego JĘZYKOWY ZAWRÓT GŁOWY. Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie.

 

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego