Bierzemy życie na warsztat - MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

Modrzew Fundusze Europejskie

Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt:

 

Bierzemy życie na warsztat

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Rekrutacja trwa!  Zadzwoń- tel. 694711467

 

Data aktualizacji: 02.11.2021

 

O projekcie 

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-10-D019/19

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2021-01-01 do 2021-12-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 430 447,88 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 365 880,70 PLN

 

Cel projektu

 

Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 20  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo w wieku 18-67 l. zamieszkujących na terenach rewitalizowanych Drzewicy prowadzące do powrotu na rynek pracy. 

 

Grupa docelowa

 

- 100% uczestników to bierni zawodowo mieszkańcy obszaru rewitalizowanego Drzewicy w woj. łódzkim

- 100% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

- min. 10 osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z zaburzeniami psychicznymi

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  • ·        Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
  • ·        Wsparcie mentalne- coaching
  • ·        Poradnictwo zawodowe - grupowe i indywidualne
  • ·        Specjalistyczne wsparcie doradcze
  • ·        Pośrednictwo pracy
  • ·        Przygotowanie zawodowe dorosłych (PZD) – etap 1 przygotowanie teoretyczne  
  • ·        Przygotowanie zawodowe dorosłych (PZD) – etap 2: nauka praktyczna w miejscu pracy 

 

 

Rekrutacja trwa! Zadzwoń pod nr 694711467 lub napisz pod adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i dowiedz się o szczegóły.

 

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

Harmonogram

Cel projektu

 

Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej  20 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo w wieku 18-67 l. zamieszkujących na terenie ŁOM, w tym min. 21% z obszarów rewitalizowanych prowadzące do powrotu na rynek pracy.

Grupa docelowa:

 

- 100% będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami– na podst. orzeczenia bądź osoby z zaburzeniami psychicznymi.

- 100% uczestników to bierni zawodowo mieszkańcy z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

- min. 21% uczestników będą stanowić osoby z obszarów rewitalizowanych gmin-członków   ŁOM.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

·        Indywidualna Ścieżka Reintegracji

·        Poradnictwo psychologiczne

·        Poradnictwo zawodowe

·        Specjalistyczne wsparcie doradcze

·        Life and carreer coaching

·        Przygotowanie zawodowe dorosłych cz. teoretyczna

·        Przygotowanie zawodowe dorosłych cz. praktyczna

·        Pośrednictwo pracy

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego