Podstawy inwestowania na Giełdzie - MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

 

Zapraszamy na szkolenie

Podstawy inwestowania
na Giełdzie Papierów Wartościowych
– wykorzystaj bessę


Szkolenie obejmie następujące zagadnienia:

Rynek kapitałowy

Podstawowe zagadnienia

Cykl koniunkturalny
- fazy cyklu
- rodzaje

Instytucje rynku kapitałowego
- Komisja Nadzoru Finansowego
- Giełda Papierów Wartościowych
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
- Domy Maklerskie
- Spółka akcyjna
- Rodzaje Akcji
- Prawa akcjonariuszy
- Prawa do akcji
- Nowa emisja (IPO oraz emisja z Prawem Poboru)

Wprowadzenie do inwestycji

Co to znaczy inwestować? – Podstawowe zagadnienia.
- Pojęcie inwestowania
- Zarządzanie kapitałem
- Dywersyfikacja
- Stopa zwrotu
- Horyzont czasowy inwestycji

Rodzaje instrumentów finansowych

 Instrumenty finansowe dostępne na rynku – podstawowe informacje
- Fundusze inwestycyjne
- Akcje
- Obligacje
- Lokaty terminowe
- Instrumenty pochodne

termin: 24 lutego 2012 roku. (8 godzin).
Zajęcia będą prowadzone wspólnie z firmą NCG New Consulting Group przez specjalistów z Domów Maklerskich.
Koszt szkolenia to 250 zł – jeśli uczestnik wniesie opłatę do 31 stycznia, a po tym terminie 280 zł. Jeśli przyprowadzisz drugiego chętnego, to płacisz 200 zł.


Zapisy do 22.02.2013 roku. Szczegółowych informacji o projekcie udziela Piotr Wojciechowski pod numerem telefonu  694 711 467

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego