Fachowcy - małopolskie - MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

 

Modrzew Fundusze Europejskie

Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt:

 

Fachowcy

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Data aktualizacji: 23.03.2021

 

O projekcie 

NR PROJEKTU: RPMP.09.01.02-12-0503/19

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2020-04-01 do 2021-06-29  

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 446,313.56  PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 379,366.52 PLN


 

Cel projektu


Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 28 osób niepełnosprawnych, biernych zawodowo, w wieku 18-67 l. zamieszkujących na terenach rewitalizowanych gminy Rabka-Zdrój prowadzące do powrotu na rynek pracy. 

 

Grupa docelowa


- 100% uczestników to bierni zawodowo mieszkańcy terenów rewitalizowanych gminy Rabka-Zdrój

- 100% uczestników to osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi 

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

·        Indywidualna Ścieżka Reintegracji

·        Poradnictwo psychologiczne

·        Poradnictwo zawodowe

·        Specjalistyczne wsparcie doradcze

·        Life and career coaching

·        Szkolenia śr.100h/UP

·        Staże- śr.3-mce/UP

 

·        Pośrednictwo pracy

 

Informacje o projekcie: 694711467

 

Oferujemy stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu oraz
opieki nad dzieckiem/osobą zależną.
Zapraszamy!
 

 

Biuro Projektu
34-700 Rabka-Zdrój, ul. Podhalańska 42 b


Załączniki

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Dla słabowidzących

RODO

Regulamin zwrotu kosztów dojazdów

Regulamin zwrotu kosztów opieki

Cel projektu

 

Celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej  20 osób niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo w wieku 18-67 l. zamieszkujących na terenie ŁOM, w tym min. 21% z obszarów rewitalizowanych prowadzące do powrotu na rynek pracy.

Grupa docelowa:

 

- 100% będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami– na podst. orzeczenia bądź osoby z zaburzeniami psychicznymi.

- 100% uczestników to bierni zawodowo mieszkańcy z terenu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

- min. 21% uczestników będą stanowić osoby z obszarów rewitalizowanych gmin-członków   ŁOM.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

·        Indywidualna Ścieżka Reintegracji

·        Poradnictwo psychologiczne

·        Poradnictwo zawodowe

·        Specjalistyczne wsparcie doradcze

·        Life and carreer coaching

·        Przygotowanie zawodowe dorosłych cz. teoretyczna

·        Przygotowanie zawodowe dorosłych cz. praktyczna

·        Pośrednictwo pracy

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego