Doświadczenie - MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

Firma Modrzew została założona w 2008 r; działa na terenie całego kraju. Posiada siedzibę w Łodzi. Główne obszary działalności to badania rynkowe, prowadzenie badań ewaluacyjnych, a także doradztwo i szkolenia dot. pozyskiwania środków zewnętrznych przez firmy i instytucje. Specjalizuje się w usługowym opracowywaniu wniosków o dofinansowanie w ramach POKL a także projektów inwestycyjnych (m.in. RPO, POIG). Realizuje też badania ewaluacyjne i prowadzi obsługę projektów w zakresie monitoringu i badania rezultatów.

Od początku działania przygotowaliśmy ponad niemal 100 projektów dla firm szkoleniowych, organizacji pozarządowych, firm IT, a także jednostek budżetowych (Lasy Państwowe). Znaczna część wniosków znajduje się w ścisłej czołówce list rankingowych. Dla naszych Klientów pozyskaliśmy środki w wysokości ponad 10.000.000 zł. Przeprowadziliśmy szkolenia z pozyskiwania i wykorzystania środków UE dla uczestników z kilkudziesięciu przedsiębiorstw i instytucji.

Działamy na razie na terenie województw łódzkiego, śląskiego i opolskiego lecz zapraszamy do korzystania z naszych usług firmy z całego kraju. Naszymi głównymi klientami są małe i średnie firmy – najbardziej dynamiczni i elastyczni z Wnioskodawców wykorzystujących fundusze europejskie.
Chętnie współpracujemy z organizacjami pozarządowymi. Realizujemy zlecenia ze strony jednostek edukacyjnych, szkół i instytucji administracji publicznej itd.

Jeśli szukasz lojalnego Partnera do realizacji swoich pomysłów – skontaktuj się z nami.

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego